Vergadering Gemeenteraad 26-03-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming) Bekijk dit agendapunt online

3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Ingekomen stukken (ter inzage) Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Hamerstukken

6 Actualisatie gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen Bekijk dit agendapunt online

7 Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Groningen Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

8 Toelating nieuw raadslid Bekijk dit agendapunt online

9 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

10 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top