Vergadering Gemeenteraad 26-03-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming)

3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2018

4 Ingekomen stukken (ter inzage)

5 Mededelingen

Hamerstukken

6 Actualisatie gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

7 Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Groningen

Bespreekstukken

8 Toelating nieuw raadslid

9 Vragenuur

10 Sluiting

Top