Vergadering Gemeenteraad 23-04-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming) Bekijk dit agendapunt online

3 Besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Ingekomen stukken (ter inzage) Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

6 Gebiedsvisie zonneparken gemeente Haren Bekijk dit agendapunt online

7 Wijzgingsverordening legesverordening 2011 t.a.v. zonneparken Bekijk dit agendapunt online

8 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

9 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top