Vergadering Gemeenteraad 17-12-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:17:00
Voorzitter:de heer P. van Veen

Oproep voor vergadering van de raad op maandag 17 december 2018 om 17.00 uur in het gemeentehuis. Aansluitend is er van 18.00 tot 19.00 uur een afscheidsborrel voor belangstellenden in het bedrijfsrestaurant.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter

2 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2018

3 Afscheid Rekenkamer gemeente Haren

4 Afscheid plaatsvervangende raadscommissieleden

5 Afscheid bodes gemeente Haren

6 Afscheid griffie gemeente Haren

7 Afscheid gemeenteraad en college B&W Haren

8 Sluiting

Top