Vergadering Gemeenteraad 12-11-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Gemeenteraad
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, gemeentehuis
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:de heer P. van Veen

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededeling voorzitter Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda en primus (bepalen volgorde bij hoofdelijke stemming) Bekijk dit agendapunt online

3 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

4 Ingekomen stukken (ter inzage) Bekijk dit agendapunt online

5 Mededelingen Bekijk dit agendapunt online

6 Terugkoppeling herindeling Bekijk dit agendapunt online

6a Spreekrecht Bekijk dit agendapunt online

Bespreekstukken

7 Locatiekeuze OBS Brinkschool en verkeersafwikkeling Rummerinkhof Bekijk dit agendapunt online

8 Bestemmingsplan Raadhuisplein en voorbereidingsbesluit Jachtlaan 2 te Haren Bekijk dit agendapunt online

9 Accountantscontrole 2018 Bekijk dit agendapunt online

10 Vragenuur Bekijk dit agendapunt online

11 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top