Vergadering Ronde Tafel gesprek 16-01-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Ronde Tafel gesprek
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:19:30-23:00

Aan het Ronde tafel gesprek nemen naast vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad onder andere deel: de stichting Tiny House Nederland, vertegenwoordigers van een tweetal gemeenten die ervaring hebben met Tiny Houses, een leverancier van Tiny Houses en een aantal vanuit hun vakinhoud betrokken ambtelijk adviseurs. Daarnaast hebben een aantal betrokken instanties aangegeven het gesprek vanuit de zaal te willen volgen.

Door op de link bij agendapunt 3 te klikken treft u de startnotitie over dit onderwerp aan.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Inleidende presentatie door de Stichting Tiny House Nederland Bekijk dit agendapunt online

4 Nadere verkenning adhv stellingen (aan eind van de avond hopen we de vraag beantwoord te hebben of Tiny Houses in Haren in een behoefte voorzien en er nader beleid op ontwikkeld dient te worden) Bekijk dit agendapunt online

5 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top