Vergadering Ronde Tafel gesprek 22-01-2018

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Vergadering Ronde Tafel gesprek
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal, Gemeentehuis
Tijd:19:30-23:00
Voorzitter:Mevrouw C.H.L. Fenijn

Kennisgeving Ronde tafel gesprek Armoedebeleid/uitvoering participatiefonds in Haren op maandag 22 januari 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis

Aan het ronde tafel gesprek nemen naast vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad onder andere deel: de leden van de werkgroep Armoedesignalering; vertegenwoordiger Adviesraad Sociaal Domein; vertegenwoordiger Jongerenraad en een beleidsmedewerker van de gemeente Haren.

Aanleiding:
Het verzoek om een RTG te organiseren komt van de fractie van GroenLinks naar aanleiding van  de bijgevoegde brief van de werkgroep Armoedesignalering in Haren.

Doel:
In de brief van de werkgroep worden een drietal punten bepleit:

  1. Aanpassen van de hoogte van het bedrag;
  2. Terug naar een individuele benadering;
  3. Verstrekking van het bedrag niet aan de cliënt maar rechtstreeks aan derden op vertoon- en overdracht van een factuur. Dit om te voorkomen dat een vergoeding in geld in een failliete boedel of de schuldsanering valt.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Inleiding door de werkgroep Armoedesignalering Bekijk dit agendapunt online

4 Nadere verkenning aan de hand van de pleitpunten uit de brief van de werkgroep Armoedesignalering Bekijk dit agendapunt online

5 Samenvatting en conclusies door wethouder Verbeek Bekijk dit agendapunt online

6 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

Top