Amendementen

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Amendementen

De raad kan besluiten nemen welke van de voorstellen van burgemeester en wethouders afwijken. Een dergelijke wijziging heet een amendement.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit dat in de raadsvergadering aan de orde is. Elke ontwerpbeslissing en ontwerpverordening die geagendeerd is voor de betreffende raadsvergadering, is amendeerbaar. Aanneming van het amendement door (de meerderheid) van de raad, is een raadsbesluit.

Het recht van amendement is aan elke individueel raadslid toegekend.

Een amendement moet zodanig geformuleerd zijn dat het mogelijk is om het direct in het besluit op te nemen.


Top