Burgerparticipatie

Raadsnet
HOME  |  Burgerparticipatie

Burgerparticipatie

U kunt de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan door een brief te schrijven, of gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de raadscommissievergaderingen.

  • Inspreken

    De leden van de gemeenteraad horen graag wat u vindt van de voorstellen waarover zij moeten beslissen. Eén van de manieren om uw mening te kunnen geven is door gebruik te maken van het spreekrecht in de vergaderingen. Het spreekrecht betekent dat u in maximaal vijf minuten kunt zeggen wat u van een bepaald voorstel vindt.

    Lees verder
  • Brieven aan de raad

    Brieven aan de raad zijn openbaar en worden als ingekomen stuk, met een advies voor de wijze van afdoening geplaatst op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.

    Lees verder
Top