Moties

Raadsnet
HOME  |  Agenda  |  Moties

Als een raadslid de raad een uitspraak wil ontlokken of de mening van een wethouder peilen, kan hij een motie indienen.

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of raadsleden over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie kan ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat (=vreemd aan de orde van de dag)

Een raadslid heeft de keuze uit twee ‘soorten’ moties: (1) algemene moties en (2) moties van afkeuring of van wantrouwen. In een motie van afkeuring spreekt de raad zijn afkeuring uit over het functioneren van één of meer leden van het college. Dit is, politiek gezien, een zwaar instrument. Het is bedoeld als een stevige waarschuwing aan het betreffende collegelid. Nog verder gaat een motie van wantrouwen. Hierin wordt het vertrouwen in één of meer leden van het college opgezegd.

Als moties door de raad worden aangenomen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de raad, moet het college deze uitvoeren. Wanneer het bevoegdheden van het college betreft, kan het college deze geheel of gedeeltelijk overnemen of naast zich neerleggen. Een aangenomen motie schept op zich geen juridische verplichtingen voor het college om de motie ook uit te voeren. Los hiervan kunnen aan het niet uitvoeren van een motie wel politieke gevolgen worden verbonden.

Het recht van motie is aan elk individueel raadslid toegekend.


Top