Dag van de lokale democratie 2017 weer geslaagd!

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Dag van de lokale democratie 2017 weer geslaagd!

Op dinsdag 7 maart hebben we samen met het Harens Lyceum, het Maartenscollege en de Kentalis Guyotschool voor VSO weer de Dag van de lokale democratie georganiseerd.

 

 

 

Van elke fractie uit de raad was een vertegenwoordiger aanwezig, de leerlingen zijn over de fracties verdeeld en hebben zich gebogen over een aantal thema’s.  de hele dag stond

In het teken van het voorbereiden van een succesvol debat.

Die missie is geslaagd!  Vol overgave hebben de leerlingen zich de partij ideologie eigen gemaakt en hebben de standpunten goed onder het voetlicht gebracht.  Naast het voeren van een drietal debatten zijn

Er ook 3 V(isie)-redes gehouden, het onderwerp van de V-rede was dit jaar Jongerenbeleid in Haren in 2030.

 

Het doel van deze dag is leerlingen kennis te laten maken met:

•             de werking van het lokaal bestuur en de belangrijkste organen daarbinnen in hoofdlijnen;

•             de ideologieën van de verschillende partijen en hun uitgangspunten;

•             een aantal belangrijke lokale beleidsterreinen.

 

De thema’s van de debatten waren dit jaar:

•             Jeugd en geld

•             Jeugdhonken

•             Jeugd en participatie

 

 

 

Top