Dag van de Lokale Democratie 2018 opnieuw groot succes!

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Dag van de Lokale Democratie 2018 opnieuw groot succes!
Groepsfoto

Op 6 maart 2018 is de dag van de lokale democratie gehouden in het gemeentehuis. 50 leerlingen van het Maartenscollege, het Zernike college/Harenslyceum en Kentalis Guyotschool hebben het bestuur van de gemeente Haren deze dag overgenomen.

De leerlingen hebben  zich onder begeleiding van raadsleden van de Harense fracties gebogen over een drietal voorstellen.  Op deze website treft u onder agenda op 6 maart 2018 de stukken aan.  Via de  webcast kunt u de als afsluiting van de dag gehouden raadsvergadering terugkijken.

De leerlingen hebben diverse moties en amendementen opgesteld en hebben  veel afstemming met de andere fracties gezocht.  Prachtig om te zien hoe ze onder begeleiding van Harense raadsleden  zich snel het politieke spel eigen hebben gemaakt. 

Uiteindelijk is het voorstel over de verantwoordelijkheid voor de financiële educatie met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Door het indienen van een viertal moties op het voorstel hebben de fracties veel invloed uitgeoefend!  Het beschikbare budget is echter door de fracties aangepast omdat ze  op het voorstel over de vuurwerkvrije zones ( dit voorstel is niet aangenomen) een motie hebben ingediend en € 2.000,-- voor het organiseren van een feest op oudejaarsavond beschikbaar hebben gesteld.  Het betreft een drietal fictieve voorstellen, welke in het kader van deze dag zijn opgesteld.

Top