Verslag hoorzitting gepubliceerd

Raadsnet
HOME  |  Nieuws  |  Verslag hoorzitting gepubliceerd

Bijgevoegd treft u het verslag aan van de bevindingen van de vaste commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In het stuk staat opgenomen dat onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen en de gemaakte opmerkingen tijdig en

genoegzaam zal hebben geantwoord, de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid acht.

Top