Presidium

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Presidium

De gemeenteraad van Haren heeft een Presidium welke tot taak heeft:

  1. het voorzitten van de werkvormen van de raad, zoals bedoeld in artikel 9a, lid 1, onder a, b, c en d van het Reglement van Orde;
  2. het agenderen van voorstellen en onderwerpen voor de vergadering van de raad;
  3. het bepalen van de behandelwijze van voorstellen en onderwerpen. Zij maakt hiervoor gebruik van de mogelijkheden genoemd in artikel 9a, lid 1 van het Reglement van Orde;
  4. het bewaken van de planning en de agenda van de raad.

Het Presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en raadsleden Fenijn, Schuiling en Boonstra. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van het Presidium aanwezig.

Het Presidium vergadert maandelijks op de maandag van 16.30 – 17.30 uur.

Top