Verkiezingen

Raadsnet
HOME  |  Organisatie  |  Verkiezingen

De gemeenteraad wordt elke vier jaar gekozen. De verkiezingen vinden plaats in de eerste week van maart. Bij de verkiezingen treedt de gehele gemeenteraad af en wordt een geheel nieuwe raad gekozen. De verkiezingen in 2014 stonden gepland op woensdag 5 maart 2014. Omdat dit samenvalt met Aswoensdag, hebben deze verkiezingen op een andere dag plaatsgevonden: namelijk op 19 maart 2014.

Verkiezingen 2014

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 2014

Coalitievorming 2014

Begrippen

Bij de verkiezingen van de gemeenteraad zijn een aantal begrippen van belang:

aantal zetels
kiesgerechtigden
uitgebrachte stemmen
kiesdeler
toewijzing eerste ronde
restzetels
kiesdrempel
voorkeursstemmen

Aantal zetels
Het aantal te verdelen zetels in een gemeenteraad hangt af van de gemeentegrootte. De gemeente Haren is ingedeeld in de gemeenteklasse met 17 raadsleden.

Kiesgerechtigden
Kiesgerechtigd zijn alle personen van 18 jaar en ouder die in de gemeente wonen. Op dit moment telt de gemeente Haren 14.848 kiesgrechtigden. Bij de verkiezing in maart 2010 waren dat er 14.432. In 2006: 14.477; in 2002: 14.516; in 1998 14.770; in 1994: 14.806 en in 1999: 14.555.

Uitgebrachte stemmen
De ervaring is dat niet alle kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. Het aantal uitgebrachte stemmen in relatie tot het aantal kiesgerechtigden is het opkomstpercentage. Dat percentage is in Haren doorgaans hoog vergeleken met andere gemeenten. Bij de laatste verkiezingen bedroeg het opkomstpercentage 70 %. Er is wel sprake van een trendmatige daling van het opkomstpercentage.

Kiesdeler
De kiesdeler is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal (in Haren 17) zetels. In 2014 werden 11.076 stemmen uitgebracht. Op grond hiervan bedroeg de kiesdeler 11.076 / 17 = 651,53

Toewijzing eerste ronde
De zetels worden aan de partijen toegewezen op basis van het aantal op de partijen uitgebrachte stemmen. In de eerste ronde krijgt iedere partij net zoveel zetels als de volledige kiesdeler is behaald. In 2014 zijn op grond hiervan 13 van de 17 zetels toegewezen.

Restzetels
In de eerste ronde worden niet alle zetels verdeeld er blijven een aantal zetels over dit zijn de restzetels. De restzetels worden in onze gemeente verdeeld op basis van het systeem van de grootste rest. In de grote gemeenten in ons land geldt een ander systeem. In Haren waren in maart 2014 nog 4 restzetels te verdelen.

Kiesdrempel
Een partij doet alleen mee met de verdeling van restzetels als tenminste 75% van de kiesdeler is behaald.

Voorkeursstemmen
Men kan met voorkeursstemmen worden gekozen als meer dan de helft van de kiesdeler wordt behaald
 

Top